Férfibánat-blog

Bevásárlás

A bevásárláshoz kell: bevásárló kocsi
Bevásárló kocsik férfiakra várva

A bevásárlóközpont olykor nehéz férfibánatok titkát is kiköpi magából.
Miképpen ma is, midőn két keserű férfitársam, egyformán bánatos orcával panaszolta:
– Úristen, mennyire utálom ezt itt!
Lassan, meggyötört ábrázattal tolták a megpakolt bevásárlókocsit, biccentettek felém, s látva a közös sors borzasztó nyomait homályosuló szememen, a fenti mondattal üdvözöltek.

Olvass továbbFérfibánat-blog

Indián-blog

Indián zene

A város szívéből lélekszorítóan keserves zene száll szerteszét, bekúszik az emberek sapkája, sálja, kabátja alá, utat keres magának a fülekbe is, s az amúgy didergő, siető had megbabonázva sereglik a Konzum oldalához, ahonnan ez a szokatlan ritmusú szomorúság hozzájuk talált.
Indiánok!

Olvass továbbIndián-blog

MESTEREMBEREK BLOG

Meló, melós, Magyarország

Most nem a Kassák Lajos által megénekelt mesteremberekről szórnám itt a szót, akik tüzes lokomotívokat löktek a fáradt sínekre, megejtették az érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát dajkáljon a föld.

Alig múlt száz esztendő, s már tényleg itt az újfajta mesterember, a huszonegyedik századi, magyar.
A cége logójával díszített kezeslábasában áll a lakásunkban, az egyik a szoba törött üvege, a másik a konyhai vizesblokk előtt, a harmadik meg mindegy, hogy hol.
Mindőjük más gond miatt, mindőjük más cégtől (és eltérő időben) érkezett hozzánk. Egyikük sem úgy nézett ki, mintha mozdonyokat akarna tologatni.

Olvass továbbMESTEREMBEREK BLOG

Fekete táblák

Drága Sóhivatal!

Se szeri, se száma a “fekete tábláknak” a kereskedelmi csatornák nyári műsoraiban. Közlik velünk, nyakatekert-hivatalosan, hogy az ORTT így meg úgy, ezért most itt: se kép, se hang. A fél ország nyaral, ki a fenét érdekel, hogy fekete-e a képernyő vagy sem – gondolhatják.

Olvass továbbFekete táblák