blog

Királyok, hercegek, grófok… Károlyi Mihály, a vörös gróf

Egy baráti vita során, amelyben az önzetlen politikai magatartás példájaként gróf Károlyi Mihály ama tettét hoztam föl, hogy a saját birtokait osztotta föl a parasztok között, valaki azt állította, hogy Károlyi Mihály éppen ezért, a “bolond gróf” titulust érdemelte ki.

Nézegetem a netet, s megszerzem újra (a kölcsönadott, de vissza nem kapott) a Hit, illúziók nélkül c. Károlyi Mihály önéletírást.

– Ismereteim szerint “bolond grófnak” Széchenyi Istvánt nevezték, miként Kossuth nyomán a “legnagyobb magyarnak” is szokás. (Én maradok az utóbbinál.)

– A neten egy helyütt lelek olyan nyomra, mely szerint Franchet d’Esperey francia tábornok nevezte volna Károlyit “bolond grófnak”, mivel a belgrádi béketárgyalásokon “vadászruhában” jelent volna meg a magyar küldöttség vezetőjeként.
Olvasom Károlyi Mihály könyvében a belgrádi tárgyalásról a beszámolót, vadászruháról nem találok említést, de egy napóleoni attitűddel megvert francia tábornokról igen…

– A neten friss “vita” zajlik egy chatcsatornán: a résztvevők válogatott ocsmányságokkal szórják tele Károlyi Mihálynak, az első magyar köztársaság miniszterelnökének emlékét.

Így lészen nálunk legnagyobb eleinkből “bolond gróf”…

17 hozzászólás

 • lucifer

  Ezt én se értem. Károlyi nem tudott megoldani egy olyan problémát, amit azok, akik nyakig voltak annak előidézésében, szintén nem tudtak. Mi a szemrehányás alapja? Tetszettek volna hasznosnak bizonyulni, látszani a hatalmasok számára! Vagy elég erősnek.

 • Malvina

  Létezik egy “Bolond gróf” című vicc. Íme:

  – Gróf úr, Ön a szekrénybe méltóztatott pisilni?
  – Miből gondolja, Jean?
  – Abból, hogy a kétajtós kishelyiségből tetszett kilépni!

  Na, kérem! Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem létezik/létezhet kétajtós WC. / Én magam is láttam már egy párat./ De még azt sem, hogy a gróf ott végezte volna el a dolgát. Szóval akkor miből is gondolta ezt Jean? Nyilván abból, hogy ő még soha nem látott kétajtós WC-t. Csakhogy a népeket az soha nem befolyásolta/befolyásolja a bűnbakkeresésben, hogy mit láttak, avagy nem láttak! A népek kérem, mindig válaszokat és felelősöket akarnak! Punktum! Például arra, hogy az ország vajon mitől és kitől is olyan elképesztően hugyszagú még ma is!

  Egyébként meg az érdeklődők figyelmébe ajánlom:

  Hiedelmek, tévhitek, hazugságok a történelemben
  http://www.mozgovilag.hu/2005/02/04varadi.htm

  ::))

 • EL LOBO - A farkas

  Mindkettőtökkel egyetértve külön köszönöm Malvina a belinkelt anyagot!
  Kedves Lucifer!
  Egy későbbi miniszterelnök Károlyinak aligha címezhette volna: – Tetszettek volna forradalmat csinálni! 🙂

 • EL LOBO - A farkas

  A Mozgó Világ írása (amit belinkeltél) tovább erősíti bennem annak szükségét, ami Kassák alapállását is jellemezte –
  fehér ló és vörös talár nélkül!

 • Malvina

  Igen, igen! De ez bizony az élet egyk legnagyobb “nehézségéről” szól! Arról, hogy – Kassáknál maradva –

  “…de kint a szabad mezőkön megretten az ember…”

  A nehézséget azért tettem idézőjelbe, mert csak annak nehézség ez, akit nem a szükséges munícióval indítottak útjára. Akiben a szabaddá válás lehetőségének csíráit olyan mélyre nyomták, hogy túl rövid hozzá egy emberélet, hogy olyan mélyről a felszinre törhessen.

 • EL LOBO - A farkas

  Engem ifjú koromtól vonz, irritál, késztet vitára, ösztönöz egyetértésre (meg mindenre) ez a kassáki sor!
  Dialektikába csomagolt üzenete nem olyan egyértelmű, amilyenhez szokva vagyunk…
  Semmi esetre sem jelent “semlegességet” vagy origón csücsülést – nullát vagy ilyesmit.
  Fehér ló és vörös talár nélkül – mondta így Kassák, az örök “baloldali”.

 • Malvina

  Semlegesség, origón csücsülés? Ezek meg sem fordultak a fejemben. ::))
  De ha már leírtad, hogy “örök baloldali”, akkor én erre azt mondom, hogy olyan pedig nincs, hogy”örök baloldali”. Ezek a fránya “oldaliságok” bizony minden korban másként festettek, és fognak is festeni. Mint ahogy már jóideje rendesen elpacásodtak /értsd összefolytak/ a körvonalak az ideológiák rajzlapjain. És én ezt egyáltalán nem sorolom a társadalompusztító szerencsétlenségek közé. ::)))

 • EL LOBO - A farkas

  a) Idézőjelbe tettem
  b) Tudom indokolni – békepártiság, szocialista kötődések. Gondolati ellenpróba: miért üldözték, miért élt emigrációban – milyen “oldaliság” miatt?
  c) Aláírom, ma már nem “oldaliságban”, hanem a demokrácia-autokrácia tengelyén mérünk (iiletve volna jobb mérnünk).
  A Rorschach-teszt más családtag szakterülete, de értem, amit mondasz 🙂

 • Horváth Attila

  Egy idézet a pontosság kedvéért:
  “1919. február 15-én a nagybirtokosok, a katolikus egyház és a szociáldemokraták különböző javaslatait ütköztető heves viták után fogadták el a kisgazdapárti Nagyatádi Szabó István által előkészített földtörvényt, amely az 500 holdnál nagyobb magán- és a 200 holdnál nagyobb egyházi birtokok kártalanítás ellenében való kisajátítását és egy-egy család eltartására alkalmas kis- és középbirtokokra való felosztását mondta ki. A parcellázást azonban csak Károlyi maga kezdte meg kálkápolnai birtokán 1919. február 23-án.”

  Fontos tudni, hogy Károlyi nem szétosztotta a birtokait a szegények között, hanem kártalanítás ellenében osztotta fel. Magyarul: eladta az államnak, és az államon keresztül jutott az új tulajdonosok kezébe.

  Biznyisz iz biznyisz.

 • EL LOBO - A farkas

  Az akkori körülményeket jól példázza a Magyarország története (Gondolat, 1964) némely dokumentuma, hivatkozása.
  A második rész 296. oldalán A földkérdés megoldatlansága c. fejezetből:
  “Az OMGE november 14-én, a római katolikus püspöki kar november 20-án felajánlotta “nélkülözhető”… földbirtokait erre a célra, pontosabban nem jelölve meg, hogy milyen nagyságú területek értendők az óvatos megfogalmazás alatt.”
  Magyarán az urak be voltak ijedve – mert a parasztság nem egy helyen a kisajátításra tett kísérletet -, de eszük ágában sem volt földet osztatni.

  A földmívelő nép földhözjuttatásáról szóló 1919. évi 18. néptörvény (1919. febr. 16-án jelent meg) kapósságára, a föld tulajdonosai körében meglévő “népszerűségére” tényleg igen jellemző, hogy ezt az óriási “bizniszt” csupán Károlyi Mihály vállalta föl! (309. old.)

 • EL LOBO - A farkas

  Ha egyszerű és blogger stílusú választ akarnék adni, azt mondanám: Károlyi ifjú korában ugyan sokat költött utazásra, nőkre, kártyára – de közben olvasott Marxot is!
  Miközben arisztokrata osztályos társai görcsösen ragaszkodtak a feudális előjogokhoz, a Monarchiában megmaradt előjogaikhoz – addig Károlyi Mihály a polgári demokrácia híve lett.
  De a választ szebben megadja maga, Károlyi Mihály, amikor a földosztás konkrétumáról idézek a Hit, illúziók nélkül c. könyvéből:

  “Az engedélyezett birtokok felső határa 500 hold volt.
  Mindezeket a földeket 5-20 hold nagyságú parcellák formájában (ennyin megélhetett egy parasztcsalád) a földtelen parasztok között osztottuk volna szét…
  A föld értékét a háború előtti alacsony árakon állapítottuk meg, és a tulajdonosok erősen megadóztatott államkötvények formájában kaptak volna kártérítést…
  Az egykori magyar földbirtokosok… elkeseredett dühvel szegültek szembe ezzel a reformmal…
  Mint az ország egyik legnagyobb birtokosa, én magam kezdtem el saját kápolnai birtokomon…
  … az összegyűlt parasztok nagy esernyők alatt álltak ott, mélyen barázdált arcukból a meglepetés, a csodálat és a gyanakvás valami leírhatatlan keveréke sugárzott felém.”

 • balkán

  Próbáljunk elfogulatlanul visszatekinteni. A földosztás PR volt a vak is látja. Ezt a régi problémát máig nem oldották meg. Talán Kádárék háztájija volt a legsikeresebb. Gondolkozzatok, ha egy szegény ember földet kap, ahhoz már akkor is rengeteg szerszám, igavonó, nomeg ész kellett, hogy maga boldoguljon. Ezek a földosztások parasztvakítások voltak. Károlyival az a baj, hogy meg volt minden adottsága, hogy Mo.-ot egy masaryk tipusú kompromisszummal átmentse magát az antant segítségével, és polgári demokráciát csináljon. Ő mégis a kommunistáknak adta át a hatalmat. Ez abban a történelmi szituációban (is) a legrosszabb alternatíva volt. Az pedig hogy koketált grófként a szélsőballal, napláne, hogy a szélsőbal elődjének, hősének vallja, az ciki.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük